Kính Bơi Cận Speedo Vanquisher Optical Mắt Hồng Tráng Gương Dây Trắng 2.0-5.0 diop

525,000đ

Kính bơi cận Speedo Vanquisher Optical. Có các độ cận từ 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 diop, độ cân hai mắt. Quý khách cần loại kính bơi cận lệch 2 mắt, xin liên hệ trực tiếp !

Hàng kính bơi cận Speedo đợt này về mắt hồng tráng gương, dây trắng và đệm trắng rất thích hợp với nữ và bơi ngoài trời tối do tác dụng chống nắng của lớp tráng gương.

Hướng dẫn mua hàng
Hotline:
0937316789

Mô tả sản phẩm

Kính bơi cận Speedo Vanquisher Optical. Có các độ cận từ 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 diop, độ cân hai mắt. Quý khách cần loại kính bơi cận lệch 2 mắt, xin liên hệ trực tiếp !

Hàng kính bơi cận Speedo đợt này về mắt hồng tráng gương, dây trắng và đệm trắng rất thích hợp với nữ và bơi ngoài trời tối do tác dụng chống nắng của lớp tráng gương.

Kính bơi cận Speedo đi kèm thêm 3 size cầu mắt thay thế sơ cua

Các màu kính bơi cận Speedo khác xin xem thêm tại: https://kinhboi.com/kinh-boi-can/