Kính bơi cận Aryca 42A (xanh tráng gương) (từ 1.5 tới 7.5 diop)

Kính bơi cận Aryca 42A có các độ

1.5D , 2D , 2.5D, 3D, 4D, 4.5D, 5D,

5.5D, 6D, 6.5D, 7.0D, 7.5D

kính bơi cận Aryca phản quang wg42ac cho người lớn (đủ số từ 1.5-6D)

Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Xanh Tráng Gương ( độ cận từ 1.5 tới 7.5 diop)

  • Nhà sản xuất: Aryca
  • Mã sản phẩm: ArycaWG42ACBlue
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 330.000 đ

Tùy chọn đang có


Xu hướng tìm kiếm: kính bơi cận, kính bơi có độ cận, kính bơi cận aryca, kính bơi aryca, aryca