Kính Bơi Cận Mắt Trong Không Màu Chuyên Bơi Trời Tối Hoặc Bể Bơi Có Mái Che, Bơi Trong Nhà

250,000đ

Kính bơi cận thị có sẵn độ cận ( có các độ từ 1.5 tới 7.0 diop )

Hướng dẫn mua hàng
Hotline:
0937316789

Mô tả sản phẩm

Kính Bơi Cận Mắt Trong Không Màu Chuyên Bơi Trời Tối Hoặc Bể Bơi Có Mái Che, Bơi Trong Nhà

Độ cận có sẵn từ 1.5. tới 7.0 diop

(hàng 7.0 diop mới về)

Kính có kèm hộp đựng

kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong
kính bơi cận mắt trong

 

Các mẫu kính bơi cận khác: https://kinhboi.com/kinh-boi-can