Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)

Mã: ArycaWG42ACBlack Danh mục: , ,

330,000đ

Kính bơi cận Aryca 42A (đen tráng gương) (từ 1.5 tới 7.5 diop)

Xóa
Hướng dẫn mua hàng
Hotline:
0937316789

Mô tả sản phẩm

Kính bơi cận Aryca 42A có các độ

1.5D, 2D, 2.5D, 3D, 4D, 4.5D, 5D, 5.5D, 6D, 6.5D, 7.0D, 7.5D

Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)
Kính Bơi Cận Aryca WG42AC Đen Tráng Gương (từ 1.5 tới 7.5 diop)